Serum NMN Esscence - Tái Tạo Da, Tế Bào Gốc 60ml

299,000₫ 199,000₫
Tình trạng: Hết hàng - Liên Hệ Order
  • Thương hiệu: Khác
  • Dòng sản phẩm: Khác
Serum  NMN Esscence  - Tái Tạo Da, Tế Bào GốcTái tạo phục hồi toàn bộ tế bào, kết hợp nước điện giải tối đa sự hấp thu nhanh chóng mang lại hiệu quả cao ... Hướng đến 1 làn daCĂNG BÓNG - TRONG VEO 𝗥𝗮̂́𝘁 𝗥𝗮̂́𝘁 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗰𝗵�...
Serum  NMN Esscence  - Tái Tạo Da, Tế Bào Gốc

❤️Tái tạo phục hồi toàn bộ tế bào, kết hợp nước điện giải tối đa sự hấp thu nhanh chóng mang lại hiệu quả cao ... Hướng đến 1 làn da

CĂNG BÓNG - TRONG VEO

✅ 𝗥𝗮̂́𝘁 𝗥𝗮̂́𝘁 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗲 đ𝗮𝗻𝗴 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗰𝗮́𝗰 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗲̂̀ 𝘃𝗲̂̀ 𝗱𝗮 :

👉 𝗟𝗮̃𝗼 𝗵𝗼𝗮́ , 𝗻𝗲̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮̆𝗻

👉 𝗗𝗮 𝗸𝗵𝗼̂ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗮̂̉𝗺

👉 𝗠𝘂̣𝗻 𝗮̂̉𝗻 , 𝗹𝗼̂̃ 𝗰𝗵𝐚̂𝗻 𝗹𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗼

👉 𝗗𝗮 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘀𝘂̛́𝗰 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 - 𝗸𝗼 𝗰𝗮̆𝗻𝗴 𝘀𝗮́𝗻𝗴 .

✅ 𝗛𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 :

👉 𝗖𝗮̂́𝗽 𝗮̂̉𝗺 𝗰𝗮𝗼 - 𝗰𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗹𝗮̃𝗼 𝗵𝗼𝗮́

👉 𝗧𝗿𝗲̉ 𝗵𝗼𝗮́ 𝘁𝗲̂́ 𝗯𝗮̀𝗼 𝗱𝗮.

👉 𝗖𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗲̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮̆𝗻 - 𝗿𝗮̃𝗻𝗵 𝘀𝐚̂𝘂

👉 𝗗𝗮 𝗰𝗮̆𝗻𝗴 𝗯𝗼́𝗻𝗴

✅ HDSD

👉 Sử dụng sau bước toner, trước kem dưỡng ẩm. Chi 1-2 giọt cho toàn mặt.

👉 Có thể sử dụng sáng tối

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây