Máy Đo Nồng Độ Cồn Tanita Ea-100 Nhật Bản

1,450,000₫ 699,000₫
Tình trạng: Hết hàng - Liên Hệ Order
  • Thương hiệu: tanita
  • Dòng sản phẩm: máy đo nồng độ cồn
Máy Đo Nồng Độ Cồn Tanita  Ea-100 Nhật Bản Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂̉ 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐚𝐲 𝐕𝐢̀ 𝟏-𝟐 𝐜𝐡𝐞́𝐧 𝐫 𝐮̛ 𝐨̛ 𝐮, 𝐛 𝐢 𝐚 𝐌𝐚̀ 𝐓𝐨̂́𝐧 𝐌𝐚̂́𝐲 𝐂𝐡𝐮̣𝐜 𝐂𝐮̉, 𝐇𝐚̃𝐲 𝐂𝐡𝐮̉ Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐒𝐨𝐚́𝐭 𝐍𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̂̀𝐧 𝐊𝐡�...

Máy Đo Nồng Độ Cồn Tanita  Ea-100 Nhật Bản

⭐️🌻 Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂̉ 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐚𝐲 𝐕𝐢̀ 𝟏-𝟐 𝐜𝐡𝐞́𝐧 𝐫 𝐮̛ 𝐨̛ 𝐮, 𝐛 𝐢 𝐚 𝐌𝐚̀ 𝐓𝐨̂́𝐧 𝐌𝐚̂́𝐲 𝐂𝐡𝐮̣𝐜 𝐂𝐮̉, 𝐇𝐚̃𝐲 𝐂𝐡𝐮̉ Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐒𝐨𝐚́𝐭 𝐍𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐋𝐚́𝐢 𝐗𝐞, 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 Đ𝐞̂̉ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝐏𝐡𝐚̣𝐭 𝐎𝐚𝐧.

🍻 Máy đo hiện nay thì rất nhiều nhưng, cái này phải đo Hàng Nhật Mới Chuẩn các Bác Nhé

❄️ 𝐓𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐒𝐨̂́ 𝟎𝟏 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐕𝐞̂̀ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ Đ𝐨 𝐥𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

❄️ Dòng Tanita Nhật EA-100 này có dải đo rộng

0,00-0,50mg/L, bước đo 0,05

🧭 Thiết bị được chứng nhận JBAC (Alcohol Breathalyzer Council) Nhật Bản

🎚️Sử dụng đơn giản chỉ cần thổi, cảm biến sử dụng được 1000 lần đó

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây